Занаятчии Димово
Занаятчии Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ...
az.government.bg
Секретари с общи функции София
Секретари с общи функции Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ...
az.government.bg
Персонал, полагащ здравни грижи за хора София
Персонал, полагащ здравни грижи за хора Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ...
az.government.bg
Работници по довършителни работи в строителството и сродни на тях Плевен
Работници по довършителни работи в строителството и сродни на тях Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ...
az.government.bg
Машинни оператори в химическото производство и производството на фотографски продукти Радомир
Машинни оператори в химическото производство и производството на фотографски продукти Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ...
az.government.bg
Строители на сгради и сродни на тях Харманли
Строители на сгради и сродни на тях Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ...
az.government.bg
Продавачи в магазини Стара Загора
Продавачи в магазини Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ...
az.government.bg
Стажант отчетност и методология- софия София
Защо ЧЕЗ е твоята компания?ЧЕЗ ти предоставя:Възможност за придобиване на опит в голяма мултинационална компания;Наставник, който помага на стажанта в ежедневната работа и му показва как да прилага наученото в ... ...
rabota.bg
Персонал, полагащ здравни грижи за хора Сунгурларе
Персонал, полагащ здравни грижи за хора Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ...
az.government.bg
“старши инспектор” в дирекция “инспекция по труда” със седалище плевен към главна дирекция „инспектиране на труда” в иа гит Плевен
Осъществяване на ефективен и ефикасен контрол по спазване на изискванията на законодателството в областта на трудовите правоотношения, здравословните и безопасните условия на труд, насърчаването на заетостта, трудовата миграция и трудовата ... ...
rabota.bg