22 Обяви за Началник отдел    Запази търсенето в нотификатор

Началник на отдел Районен център 112-Варна при ДНС 112-МВР Варна
МИНИСТЕРСТВО НАВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИСофия 1000, ...
zaplata.bg
Началник отдел Контрол медицински дейности Други
Университетска болница „Дева Мария“ ЕООД ...
zaplata.bg
Заместник-началник отдел Контрол медицински дейности Други
Университетска болница „Дева Мария“ ЕООД ...
zaplata.bg
Началник на сектор „организация на обмена и сигурност на информацията“ към отдел „управление на информацията“ при дирекция „международно оперативно сътрудничество“ – мвр София
-Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на сектора в съответствие със ЗДС, ЗМВР, законовите и подзаконови нормативни актове, заповеди и разпореждания на ръководството на дирекцията и ...
rabota.bg
Началник на отдел "Закрила на детето" Костинброд
ОБЯВЛЕНИЕАгенция за социално подпомагане, ...
zaplata.bg
Началник на отдел "Закрила на детето" Търговище
ОБЯВЛЕНИЕАгенция за социално подпомагане, ...
zaplata.bg
Началник на отдел "Закрила на детето", Елин Пелин
ОБЯВЛЕНИЕАгенция за социално подпомагане, ...
zaplata.bg
Началник на отдел "Закрила на детето" Батак
ОБЯВЛЕНИЕАгенция за социално подпомагане, ...
zaplata.bg
12