16 Обяви за Инспектор    Запази търсенето в нотификатор

Конкурс за длъжността “инспектор” в отдел „условия на труд“, дирекция “инспекция по труда” със седалище софия към главна дирекция „инспектиране на труда” в иа гит София
Осъществяване на ефективен и ефикасен контрол по спазване на изискванията на законодателството в областта на трудовите отношения, държавната служба, здравословните и безопасните условия на труд, както и по прилагането на ... ...
rabota.bg
Конкурс за длъжността “старши инспектор” в дирекция “инспекция по труда” със седалище габрово към главна дирекция „инспектиране на труда” в иа гит Габрово
Осъществяване на ефективен и ефикасен контрол по спазване на изискванията на законодателството в областта на трудовите отношения, здравословните и безопасните условия на труд и насърчаване на заетостта във всички предприятия ... ...
rabota.bg
2 (две) щатни бройки за длъжността „инспектор“ в сектор „контрол-тракия“, отдел „марица“, териториална дирекция „тракия“ към главна дирекция “контрол, административнонаказателна дейност и експлоатация“ София
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ“О Б Я В Я В А конкурс за 2 (две) щатни бройки за длъжността „инспектор“ в сектор „Контрол-Тракия“, отдел „Марица“, териториална дирекция „Тракия“ към главна дирекция ... ...
rabota.bg
Полицай- старши полицай, младши полицейски инспектор Белоградчик
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ   ЗАПОВЕД № ...
zaplata.bg
Главен инспектор в отдел: Оперативен контрол на площадката на АЕЦ „Козлодуй'''' Козлодуй
Кратко описание на длъжността по длъжностнахарактеристика: ...
zaplata.bg
Инспектор качество Пловдив
Фирма "Корпоративна Социална Отговорност" ЕООД ...
zaplata.bg
Инспектор - качество Джебел
Фирма "Kяшиф" ЕООД, град Джебел, специализирана в ...
zaplata.bg