22 Обяви за Инспектор    Запази търсенето в нотификатор

Инспектор по Качество Хасково
Фирма за производство на метално оборудване за индустрията със седалище в ...
Обяви - www.alo.bg
Главен инспектор Благоевград
ОБЯВЯВА КОНКУРСза длъжността „главен инспектор” ...
rabota.bg
Инспектор Кърджали
ОБЯВЯВА КОНКУРСза длъжността „инспектор” ...
rabota.bg
Инспектор Велико Търново
ОБЯВЯВА КОНКУРСза длъжността инспектор ...
rabota.bg
Инспектор София
В ОТДЕЛ „ЛИЦЕНЗИРАНЕ И КОНТРОЛ НА ЯДРЕНИСЪОРЪЖЕНИЯ“, КЪМ ...
zaplata.bg
Главен инспектор в ОО АА - София София
Изпълнителнаагенция „Автомобилна администрация” обявява ...
zaplata.bg
Конкурс за длъжността “старши инспектор”в дирекция “инспекция по труда ” със седалище велико търново Велико Търново
Осъществяване на ефективен и ефикасен контрол по спазване на изискванията на законодателството в областта на трудовите отношения, здравословните и безопасните условия на труд и насърчаване на заетостта във всички предприятия ... ...
rabota.bg
ИНСПЕКТОР СПО София
Инспектор технически надзор Основни задължения: ...
zaplata.bg
“старши инспектор” в дирекция “инспекция по труда” със седалище хасково към главна дирекция „инспектиране на труда” в иа гит Хасково
Осъществяване на ефективен и ефикасен контрол по спазване на изискванията на законодателството в областта на трудовите отношения, здравословните и безопасните условия на труд и насърчаване на заетостта във всички предприятия ... ...
rabota.bg
Инспектор в ОО АА - Варна, Пазарджик, Смолян, Сливен София
Изпълнителнаагенция „Автомобилна администрация” обявява ...
zaplata.bg
12