44 Обяви в Застраховане    Запази търсенето в нотификатор

Конкурс за длъжността “ инспектор” - 2 щатни бройки в дирекция “инспекция по труда” със седалище добрич към главна дирекция „инспектиране на труда” в иа гит Добрич
Осъществяване на ефективен и ефикасен контрол по спазване на изискванията на законодателството в областта на трудовите отношения, здравословните и безопасните условия на труд и насърчаване на заетостта във всички предприятия ... ...
rabota.bg
"инспектор” - 2 щатни бройки в дирекция “инспекция по труда” със седалище монтана към главна дирекция „инспектиране на труда” в иа гит Монтана
Осъществяване на ефективен и ефикасен контрол по спазване на изискванията на законодателството в областта на трудовите отношения, здравословните и безопасни условия на труд, трудовата мобилност и насърчаване на заетостта във ...
rabota.bg
Kонкурс за длъжността “ инспектор” – 2 щатни бройки в дирекция “инспекция по труда” със седалище шумен към главна дирекция „инспектиране на труда” в иа гит Шумен
Да допринесе за постигането на целта на ИА ГИТ чрез инспектиране за спазването на трудовото законодателство за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, осъществяване на трудовите правоотношения и ... ...
rabota.bg
“инспектор” - 2 щатни бройки в дирекция “инспекция по труда” със седалище разград към главна дирекция „инспектиране на труда” в иа гит Разград
Осъществяване на ефективен и ефикасен контрол по спазване на изискванията на законодателството в областта на трудовите отношения, здравословните и безопасните условия на труд и насърчаване на заетостта във всички предприятия ... ...
rabota.bg
“инспектор” - 3 щатни бройки в дирекция “инспекция по труда” със седалище враца към главна дирекция „инспектиране на труда” в иа гит Враца
Осъществяване на ефективен и ефикасен контрол по спазване на изискванията на законодателството в областта на трудовите отношения, здравословните и безопасните условия на труд и насърчаване на заетостта във всички предприятия ... ...
rabota.bg
Конкурс за длъжността “ инспектор” – 2 щатни бройки в дирекция “инспекция по труда” със седалище търговище към главна дирекция „инспектиране на труда” в иа гит Търговище
Осъществяване на ефективен и ефикасен контрол по спазване на изискванията на законодателството в областта на трудовото законодателство, специализиран контрол по Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Закона за ... ...
rabota.bg
"ИНСПЕКТОР КАЧЕСТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ" Пловдив
Даймънд Консулт ЕООД създава и предоставя услуги, които ...
zaplata.bg
„инспектор” в дирекция “инспекция по труда” със седалище видин към главна дирекция „инспектиране на труда” в иа гит Видин
Инспектиране за спазването на трудовото законодателство за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, осъществяване на трудовите правоотношения и прилагането на Закона за насърчаване на ...
rabota.bg
“инспектор” - 2 щатни бройки в дирекция “инспекция по труда” със седалище силистра към главна дирекция „инспектиране на труда” в иа гит Силистра
Осъществяване на ефективен и ефикасен контрол по спазване на изискванията на законодателството в областта на трудовите отношения, здравословните и безопасните условия на труд и насърчаване на заетостта във всички предприятия ... ...
rabota.bg
1234