42 Обяви за Банки и Финанси в Асеновград    Запази търсенето в нотификатор

Приложни специалисти по финанси и математика Асеновград
Приложни специалисти по финанси и математика Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... Номер и дата на заявката 524 / ... идност на заявката ... Пловдив Насочване за работа Насочването към ...
az.government.bg
Приложни специалисти по финанси и математика Асеновград
Приложни специалисти по финанси и математика Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... Номер и дата на заявката 550 / ... идност на заявката ... Пловдив Насочване за работа Насочването към ...
az.government.bg
Работници по инсталиране и ремонт на електрически съоръжения Асеновград
Работници по инсталиране и ремонт на електрически съоръжения Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... Номер и дата на заявката 581 / ... идност на заявката ... Пловдив Насочване за ...
az.government.bg
Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях Асеновград
Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... Номер и дата на заявката 587 / ... идност на заявката ... Пловдив Насочване за работа ...
az.government.bg
Чистачи и помощници в домакинства, хотели и учреждения Асеновград
Чистачи и помощници в домакинства, хотели и учреждения Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... Номер и дата на заявката 593 / ... идност на заявката ... Пловдив Насочване за ...
az.government.bg
Работници в преработващата промишленост Асеновград
ици в преработващата промишленост Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... Номер и дата на заявката 596 / ... идност на заявката ... Пловдив Насочване за работа Насочването към работно място ...
az.government.bg
Приложни специалисти в държавната администрация Асеновград
иложни специалисти в държавната администрация Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... Номер и дата на заявката 595 / ... идност на заявката ... Пловдив Насочване за работа Насочването към работно ...
az.government.bg
Работници в преработващата промишленост Асеновград
ици в преработващата промишленост Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... Номер и дата на заявката 591 / ... идност на заявката ... Пловдив Насочване за работа Насочването към работно място ...
az.government.bg
Готвачи Асеновград
и Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... Номер и дата на заявката 594 / ... идност на заявката ... Пловдив Насочване за работа Насочването към работно място се извършва само ...
az.government.bg
Чистачи и помощници в домакинства, хотели и учреждения Асеновград
Чистачи и помощници в домакинства, хотели и учреждения Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... Номер и дата на заявката 598 / ... идност на заявката ... Пловдив Насочване за ...
az.government.bg
1234