26 Обяви за Банки и Финанси в Асеновград    Запази търсенето в нотификатор

Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях Асеновград
Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ив - Родопи ... Номер и дата на заявката 112 / ... идност на заявката ... Пловдив ...
az.government.bg
Работници, извършващи услуги на улицата Асеновград
Работници, извършващи услуги на улицата Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... Номер и дата на заявката 76 / ... идност на заявката ... Пловдив Насочване за работа Насочването към ...
az.government.bg
Работници в преработващата промишленост Асеновград
ици в преработващата промишленост Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... Номер и дата на заявката 73 / ... идност на заявката ... Пловдив Насочване за работа Насочването към работно ...
az.government.bg
Монтажници Асеновград
ици Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... Номер и дата на заявката 99 / ... идност на заявката ... Пловдив Насочване за работа Насочването към работно място се извършва ...
az.government.bg
Оператори на подвижни съоръжения Асеновград
и на подвижни съоръжения Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... Номер и дата на заявката 104 / ... идност на заявката ... Пловдив Насочване за работа Насочването към работно място ...
az.government.bg
Сервитьори и бармани Асеновград
Сервитьори и бармани Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... Номер и дата на заявката 74 / ... идност на заявката ... Пловдив Насочване за работа Насочването към работно място ...
az.government.bg
Друг персонал, зает с търговия Асеновград
ия Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... Номер и дата на заявката 101 / ... идност на заявката ... Пловдив Насочване за работа Насочването към работно място се извършва само ...
az.government.bg
Сервитьори и бармани Асеновград
Сервитьори и бармани Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... Номер и дата на заявката 106 / ... идност на заявката ... Пловдив Насочване за работа Насочването към работно място се ...
az.government.bg
Работници в добивната промишленост и строителството Асеновград
Работници в добивната промишленост и строителството Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... Номер и дата на заявката 93 / ... идност на заявката ... Пловдив Насочване за работа ...
az.government.bg
Други квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии Асеновград
Други квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... Номер и дата на заявката 100 / ... идност на заявката ... Пловдив Насочване за работа ...
az.government.bg
12