83 Обяви за Банки и Финанси в Асеновград    Запази търсенето в нотификатор

Приложни специалисти по финанси и математика Асеновград
Приложни специалисти по финанси и математика Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... Номер и дата на заявката 223 / ... идност на заявката ... Пловдив Насочване за работа Насочването към ...
az.government.bg
Приложни специалисти по финанси и математика Асеновград
икувано от ”Бюро по труда”: ... ивНаименование на длъжността: 3312-5001 - Кредитен специалист, банкаОсновни отговорности: Активно предлага продуктите на компаниятя; Осъществява ... иректни продажби; Координира работата по кредитите в ... и ... ид трудов ...
Обяви - www.alo.bg
Специалисти по технически науки (без инженери по електротехнологии) Асеновград
икувано от ”Бюро по труда”: ... ПловдивНаименование на длъжността: 2142-6012 - Инженер, строителенОсновни отговорности: Организира и контролира извършването на строителните работи на ... Осигурява изпълнението на предвиденитев нормативни документи мероприятия и ... ид трудов ...
Обяви - www.alo.bg
Персонал, информиращ клиенти Асеновград
икувано от ”Бюро по труда”: ... ивНаименование на длъжността: 4224-2001 - Рецепционист, хотелОсновни отговорности: Посреща гостите на хотела, пише фактури, приема ... ия, приема резервации, следи за ... ид трудов договор: БезсроченРаботно време (начин на ...
Обяви - www.alo.bg
Персонал, информиращ клиенти Асеновград
Персонал, информиращ клиенти Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... Номер и дата на заявката 282 / ... идност на заявката ... Пловдив Насочване за работа Насочването към работно място се ...
az.government.bg
Персонал, полагащ здравни грижи за хора Асеновград
икувано от ”Бюро по труда”: ... ПловдивНаименование на длъжността: 5321-1002 - СанитарОсновни отговорности: Грижи за хигиенното състояние на потребителите и в сградата като ... ид трудов договор: БезсроченРаботно време (начин на работа): Две смениРаботно време ...
Обяви - www.alo.bg
Водачи на тежкотоварни автомобили и автобуси Асеновград
икувано от ”Бюро по труда”: ... ПловдивНаименование на длъжността: 8332-2005 - Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тонаОсновни отговорности: Извършване на превози в ... ид трудов договор: БезсроченРаботно време (начин на ...
Обяви - www.alo.bg
Други оператори на стационарни машини и съоръжения Асеновград
икувано от ”Бюро по труда”: ... ивНаименование на длъжността: 8189-2022 - Машинен операторОсновни отговорности: Грижи се за машините по линията за ... производство на парфюми и ... и ... ите на линия, за да се движи ...
Обяви - www.alo.bg
Работници в преработващата промишленост Асеновград
икувано от ”Бюро по труда”: ... ивНаименование на длъжността: 9321-0001 - ПакетировачОсновни отговорности: пакетиране на готовата продукцияВид трудов договор: БезсроченРаботно време ... ин на работа): Две смениРаботно време (продължителност): 8Работата е подходяща за: без ограниченияТрудово ...
Обяви - www.alo.bg
Работници по производство на облекло и сродни на тях Асеновград
икувано от ”Бюро по труда”: ... ПловдивНаименование на длъжността: 7532-2002 - Крояч, текстилОсновни отговорности: Кроене на трикотажни изделияВид трудов договор: БезсроченРаботно време (начин на работа): Една смянаРаботно време (продължителност): 8Работата е ...
Обяви - www.alo.bg