94 Обяви за Банки и Финанси в Монтана    Запази търсенето в нотификатор

Приложни специалисти по финанси и математика Монтана
Приложни специалисти по финанси и математика Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... Номер и дата на заявката 1328 / ... идност на заявката ... Монтана Насочване за работа ...
az.government.bg
Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях Монтана
Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... Номер и дата на заявката 1178 / ... идност на заявката ... Монтана Насочване за ...
az.government.bg
Специалисти по технически науки (без инженери по електротехнологии) Монтана
Специалисти по технически науки (без инженери по електротехнологии) Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... Номер и дата на заявката 1239 / ... идност на заявката ... Монтана Насочване ...
az.government.bg
Приложни специалисти в областта на изкуствата, културата и кулинарството Монтана
Приложни специалисти в областта на изкуствата, културата и кулинарството Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... Номер и дата на заявката 1314 / ... идност на заявката ... Монтана ...
az.government.bg
Работници по инсталиране и ремонт на електрически съоръжения Монтана
Работници по инсталиране и ремонт на електрически съоръжения Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... Номер и дата на заявката 1180 / ... идност на заявката ... Монтана Насочване ...
az.government.bg
Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях Монтана
Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... Номер и дата на заявката 1290 / ... идност на заявката ... Монтана Насочване за ...
az.government.bg
Машинни оператори в производството на каучук, пластмаси и хартиени изделия Монтана
Машинни оператори в производството на каучук, пластмаси и хартиени изделия Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... Номер и дата на заявката 1334 / ... идност на заявката ... ...
az.government.bg
Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях Монтана
Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... Номер и дата на заявката 1145 / ... идност на заявката ... Монтана Насочване за ...
az.government.bg
Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях Монтана
Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... Номер и дата на заявката 1236 / ... идност на заявката ... Монтана Насочване за ...
az.government.bg
Електромонтьор изграждане, поддържане, ремонт на електропроводни линии и мрежи за гр. монтана Монтана
и ... и ... Участва в поддържането и експлоатацията на ... и ... Локализира аварийните смущения и участва във възстановяване на електрозахранването на ... и ... и ... ическото състояние на зачислените му за обслужване ... и ... Извършва огледи и обходи, ...
rabota.bg