59 Обяви за Банки и Финанси в Шумен    Запази търсенето в нотификатор

Приложни специалисти по финанси и математика Шумен
Приложни специалисти по финанси и математика Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... Номер и дата на заявката 1142 / ... идност на заявката ... Шумен Насочване за работа ...
az.government.bg
Работници по инсталиране и ремонт на електронни и телекомуникационни съоръжения Шумен
Работници по инсталиране и ремонт на електронни и телекомуникационни съоръжения Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... Номер и дата на заявката 1076 / ... идност на заявката ... ...
az.government.bg
Работници по инсталиране и ремонт на електрически съоръжения Шумен
Работници по инсталиране и ремонт на електрически съоръжения Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... Номер и дата на заявката 1122 / ... идност на заявката ... Шумен Насочване ...
az.government.bg
Касиери, инкасатори и сродни на тях Шумен
Касиери, инкасатори и сродни на тях Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... Номер и дата на заявката 1098 / ... идност на заявката ... Шумен Насочване за работа Насочването към ...
az.government.bg
Касиери, инкасатори и сродни на тях Шумен
Касиери, инкасатори и сродни на тях Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... Номер и дата на заявката 1153 / ... идност на заявката ... Шумен Насочване за работа Насочването към ...
az.government.bg
Машинни оператори в производството на каучук, пластмаси и хартиени изделия Шумен
Машинни оператори в производството на каучук, пластмаси и хартиени изделия Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... иново ... Номер и дата на заявката 259 / ... идност на заявката ... ...
az.government.bg
Инспектор "Данъчни приходи" Шумен
Община Шумен търси да назначи служител за длъжността и ...
zaplata.bg
Приложни специалисти във физическите и техническите науки Шумен
Приложни специалисти във физическите и техническите науки Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... Номер и дата на заявката 1156 / ... идност на заявката ... Шумен Насочване за работа ...
az.government.bg
Работници в преработващата промишленост Шумен
ици в преработващата промишленост Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... идол ... Номер и дата на заявката 94 / ... идност на заявката ... Шумен Насочване за работа Насочването към ...
az.government.bg
Персонал, осигуряващ защита и сигурност Шумен
Персонал, осигуряващ защита и сигурност Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... Номер и дата на заявката 1160 / ... идност на заявката ... Шумен Насочване за работа Насочването към ...
az.government.bg
12345