34 Обяви за Вътрешен одитор    Запази търсенето в нотификатор

Главен счетоводител Пловдив
Ръководи, организира и осъществява предварителен, текущ и последващ вътрешен финансов контрол по спазването на финансовата и платежната дисциплина, правилното оформяне на първичните счетоводни документи ... Отчита дейността пред външен одитор ... ...
rabota.bg
Специалист Управленски системи, ЗБУТ И ОС София
- Активно участва в провеждането на вътрешен одит и в подготовката за предстоящи външни одити; - Анализира и дава предложения за подобряване ... говоримо; - Отлична компютърна грамотност – MS Office; - Сертификат ...
Sopharma trading
Шофьор на циментовоз София
ШОФЬОР НА ЦИМЕНТОВОЗМегатранс-1” ЕООД е голяма и утвърдена компания за вътрешен и международен превоз, разполагаща с автопарк от над 100 товарни ...
rabota.bg
Спедитор Международен Транспорт Пловдив
Фирма,извършваща международен и вътрешен транспорт, търси динамичен служител за позицията ...
Jobs Agents
Служители за склад Други
по заявка върху палети- Отговорност за изправността на поверената техника- Спазване изискванията за безопасност и вътрешен ред- Превозване на готовите палетни единици с помощта на транспортни електрически колички до рампите ...
rabota.bg
ЗАМЕСТНИК ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ в WYSER София
• Подпомагане на изграждането на финансовата методология за отчетност и контрол на дружеството • Осъществяване вътрешен контрол на счетоводната дейност и финансовите процеси • Участвие в изготвянето на годишни и ...
karieri.bg
Шофьор Ловеч
Шофьор с категория C+E за вътрешен транспорт ...
rabota.bg
шофьор Кюстендил
Шофьор, категория С+Е, вътрешен ...
Обяви - www.alo.bg
Служители за Склад Други
по заявка върху палети- Отговорност за изправността на поверената техника- Спазване изискванията за безопасност и вътрешен ред- Превозване на готовите палетни единици с помощта на транспортни електрически колички до рампите ...
Jobs Agents
123