3 Обяви за Доктор    Запази търсенето в нотификатор

Редовен Докторант (физик) София
Направление Сензорна невробиология към Институт по ...
zaplata.bg
Конкурс за длъжността „главен юрисконсулт” в отдел „управление на собствеността”, дирекция „финанси и управление на собствеността” София
кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за ... и е вписана в ...
rabota.bg
Конкурс за длъжността „държавен експерт” в отдел „пазарни мерки”, дирекция „пазарни мерки и организации на производители” София
кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за ... и е вписана в ...
rabota.bg