10097 Обяви за Инжeнер, управление на качеството    Запази търсенето в нотификатор

Управление на екип в отдел Планиране Сандански
Описание на длъжността/Отговорности: Задължения: ... Проверки/мониторинг на изискуемите материали; планиране на производствените ... Управление на дневния и ежеседмичен процес на планиране с цел бързо и в срокове изпълнение на зададените ... Съгласуване и управление на процеса ...
Eures Website
Специалисти по технически науки (без инженери по електротехнологии) Казанлък
Специалисти по технически науки (без инженери по електротехнологии) Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... Номер и дата на заявката 55 / ... Срок на валидност на заявката ... ...
az.government.bg
Специалисти по технически науки (без инженери по електротехнологии) Казанлък
Специалисти по технически науки (без инженери по електротехнологии) Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... Номер и дата на заявката 57 / ... Срок на валидност на заявката ... ...
az.government.bg
Специалисти по технически науки (без инженери по електротехнологии) Казанлък
Специалисти по технически науки (без инженери по електротехнологии) Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... Номер и дата на заявката 56 / ... Срок на валидност на заявката ... ...
az.government.bg
Сервизен Инженер ОВК София
Ние сме агенция за подбор на персонал с фокус върху качеството на селекция на кадри посредством различни ... Наш клиент е най - голямата компания в България, предоставяща пълен набор от фасилити мениджмънт услуги ...
Job Space
Конкурс за заемане на длъжността „главен експерт” в отдел „държавна собственост”, дирекция „инвестиции и управление на собствеността” София
Изисквания за заемане на ... Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността: - степен на завършено образование ... на степен ... нална област ... социални, стопански и правни науки;- минимален професионален опит ... 4 години ...
rabota.bg
2 (две) щатни длъжности „младши експерт“ в отдел „анализи“, дирекция „политики за е-управление София
Дейностите, свързани със събиране, обработване и разработване на информация необходима за изготвяне на анализи за състоянието на електронното управление; ... Дейности свързани с разработване и координиране изпълнението на програми и проекти за ...
rabota.bg
Специалисти по технически науки (без инженери по електротехнологии) Нова Загора
Специалисти по технически науки (без инженери по електротехнологии) Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... Номер и дата на заявката 229 / ... Срок на валидност на заявката ... Място ...
az.government.bg
Специалисти по технически науки (без инженери по електротехнологии) Челопеч
Специалисти по технически науки (без инженери по електротехнологии) Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... Номер и дата на заявката 114 / ... Срок на валидност на заявката ... Място ...
az.government.bg
строителен инженер за началник склад на бетонови изделия Бургас
Бургас, Домостроене АД търси строителен инженер за началник склад за бетонови изделия ...
Обяви - www.alo.bg