26 Обяви за Инспектор    Запази търсенето в нотификатор

Старши инспектор Бургас
ОБЯВЯВА КОНКУРСза длъжността „старши инспектор” ...
rabota.bg
Главен инспектор Ловеч
ОБЯВЯВА КОНКУРСза длъжността „главен инспектор” ...
zaplata.bg
Главен инспектор Ловеч
ОБЯВЯВА КОНКУРСза длъжността „главен инспектор” ...
rabota.bg
Старши инспектор София
ИНСПЕКТОРАТ КЪМ  СТОЛИЧНА ОБЩИНА                  ...
zaplata.bg
Старши инспектор Ямбол
Осъществяване на ефективен и ефикасен контрол по спазване на изискванията на законодателството в областта на трудовите отношения, здравословните и безопасните условия на труд и насърчаване на заетостта във всички предприятия ... ...
rabota.bg
Инспектор Кюстендил
Осъществяване на ефективен и ефикасен контрол по спазване на изискванията на законодателството в областта на трудовите отношения, здравословните и безопасните условия на труд и насърчаване на заетостта във всички предприятия ... ...
rabota.bg
Инспектор - юрист за ТБ София при ТБ София София
Комисия за отнемане на незаконно придобито ...
jobtiger.bg
Инспектор Кърджали
Осъществяване на ефективен и ефикасен контрол по спазване на изискванията на законодателството в областта на трудовите отношения, здравословните и безопасните условия на труд и насърчаване на заетостта във всички предприятия ... ...
rabota.bg
12