51 Обяви за Маркетинг и Реклама в Добрич    Запази търсенето в нотификатор

Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях Добрич
Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ич ... Номер и дата на заявката 1722 / ... идност на заявката ... ич - град, ... ...
az.government.bg
Работници по инсталиране и ремонт на електрически съоръжения Добрич
Работници по инсталиране и ремонт на електрически съоръжения Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ич ... Номер и дата на заявката 1727 / ... идност на заявката ... ич - ...
az.government.bg
Ветеринарни техници и асистенти Добрич
Ветеринарни техници и асистенти Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ич ... Номер и дата на заявката 1791 / ... идност на заявката ... ич - села, ... Добрич Насочване за ...
az.government.bg
Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство Добрич
Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ич ... Номер и дата на заявката 1798 / ... идност на заявката ... ич - ...
az.government.bg
Архитекти, проектанти, земемери и дизайнери Добрич
Архитекти, проектанти, земемери и дизайнери Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ич ... Номер и дата на заявката 1800 / ... идност на заявката ... ич - град, ... Добрич Насочване ...
az.government.bg
Шофьор на камион Добрич
ия "C +Е" -Валидно свидетелство за психологическа годност - Предимство- АДР Основен курс-заплата от 1000лв ... ирма занимаваща се с транспорт търси да назначи шофьор за вътрешни курсове в страната на ... ии ... За повече ...
rabota.bg
Фризьори, козметици и сродни на тях Добрич
Фризьори, козметици и сродни на тях Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ич ... Номер и дата на заявката 1797 / ... идност на заявката ... ич - град, ... Добрич Насочване ...
az.government.bg
Касиери и продавачи на билети Добрич
Касиери и продавачи на билети Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ич ... Номер и дата на заявката 1783 / ... идност на заявката ... ич - град, ... Добрич Насочване ...
az.government.bg
Персонал, осигуряващ защита и сигурност Добрич
Персонал, осигуряващ защита и сигурност Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ич ... Номер и дата на заявката 1795 / ... идност на заявката ... ич - град, ... Добрич Насочване ...
az.government.bg
Административни специалисти Добрич
инистративни специалисти Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ич ... Номер и дата на заявката 1799 / ... идност на заявката ... ич - град, ... Добрич Насочване за работа Насочването към ...
az.government.bg
12345