715 Обяви за Образование и Наука в Варна    Запази търсенето в нотификатор

Специалисти по технически науки (без инженери по електротехнологии) Варна
Специалисти по технически науки (без инженери по електротехнологии) Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... идол ... Номер и дата на заявката 11 / ... идност на заявката ... Варна ...
az.government.bg
Учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-XII клас) Варна
Учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-XII клас) Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... Номер и дата на заявката 834 / ... идност на заявката ... Варна Насочване ...
az.government.bg
Учители по професионална подготовка в професионалното образование и обучение и преподаватели в ЦПО Варна
Учители по професионална подготовка в професионалното образование и обучение и преподаватели в ЦПО Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... Номер и дата на заявката 619 / ... идност на ...
az.government.bg
Специалисти по обществени науки и религиозни специалисти Варна
Специалисти по обществени науки и религиозни специалисти Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... Номер и дата на заявката 813 / ... идност на заявката ... Варна Насочване за работа ...
az.government.bg
Специалисти по естествени науки Варна
Специалисти по естествени науки Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... Номер и дата на заявката 870 / ... идност на заявката ... Варна Насочване за работа Насочването към работно място ...
az.government.bg
Приложни специалисти във физическите и техническите науки Варна
Приложни специалисти във физическите и техническите науки Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... Номер и дата на заявката 676 / ... идност на заявката ... Варна Насочване за работа Насочването към ...
az.government.bg
Домакини и икономи Варна
Домакини и икономи Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... Номер и дата на заявката 849 / ... идност на заявката ... Варна Насочване за работа Насочването към работно място се ...
az.government.bg
Персонал, информиращ клиенти Варна
Персонал, информиращ клиенти Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... Номер и дата на заявката 791 / ... идност на заявката ... Варна Насочване за работа Насочването към работно място се ...
az.government.bg
Персонал, информиращ клиенти Варна
Персонал, информиращ клиенти Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... Номер и дата на заявката 875 / ... идност на заявката ... Варна Насочване за работа Насочването към работно място се ...
az.government.bg
Персонал, информиращ клиенти Варна
Персонал, информиращ клиенти Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... Номер и дата на заявката 815 / ... идност на заявката ... Варна Насочване за работа Насочването към работно място се ...
az.government.bg