49 Обяви за Образование и Наука в Силистра    Запази търсенето в нотификатор

Специалисти по технически науки (без инженери по електротехнологии) Силистра
Специалисти по технически науки (без инженери по електротехнологии) Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... илистра ... Номер и дата на заявката 256 / ... идност на заявката ... илистра, ... Силистра ...
az.government.bg
Приложни специалисти във физическите и техническите науки Силистра
Приложни специалисти във физическите и техническите науки Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... илистра ... Номер и дата на заявката 168 / ... идност на заявката ... илистра, ... Силистра Насочване за ...
az.government.bg
Специалисти по естествени науки Силистра
Специалисти по естествени науки Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... илистра ... Номер и дата на заявката 534 / ... идност на заявката ... илистра, ... Силистра Насочване за работа Насочването към ...
az.government.bg
Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях Силистра
Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... илистра ... Номер и дата на заявката 260 / ... идност на заявката ... илистра, ... Силистра Насочване ...
az.government.bg
Персонал, информиращ клиенти Силистра
Персонал, информиращ клиенти Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... илистра ... Номер и дата на заявката 479 / ... идност на заявката ... илистра, ... Силистра Насочване за работа Насочването към работно ...
az.government.bg
Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях Силистра
Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... илистра ... Номер и дата на заявката 259 / ... идност на заявката ... илистра, ... Силистра Насочване ...
az.government.bg
Машинни оператори в производството на каучук, пластмаси и хартиени изделия Силистра
Машинни оператори в производството на каучук, пластмаси и хартиени изделия Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... илистра ... Номер и дата на заявката 335 / ... идност на заявката ... ...
az.government.bg
Инженери по електротехнологии Силистра
Инженери по електротехнологии Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... илистра ... Номер и дата на заявката 257 / ... идност на заявката ... илистра, ... Силистра Насочване за работа Насочването към работно ...
az.government.bg
Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях Силистра
Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... илистра ... Номер и дата на заявката 340 / ... идност на заявката ... илистра, ... Силистра Насочване ...
az.government.bg
Работници по обработка на дърво, мебелисти и сродни на тях Силистра
Работници по обработка на дърво, мебелисти и сродни на тях Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... илистра ... Номер и дата на заявката 542 / ... идност на заявката ... илистра, ... ...
az.government.bg
1234