1701 Обяви за Образование и Наука в София    Запази търсенето в нотификатор

Специалисти по технически науки (без инженери по електротехнологии) София
Специалисти по технически науки (без инженери по електротехнологии) Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ия - Възраждане ... Номер и дата на заявката 748 / ... идност на заявката ... ия, ...
az.government.bg
Учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-XII клас) София
Учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-XII клас) Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ДБТ - София - Изток ... Номер и дата на заявката 626 / ... идност ...
az.government.bg
Учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-XII клас) София
Учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-XII клас) Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ия - Люлин ... Номер и дата на заявката 253 / ... идност на ...
az.government.bg
Учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-XII клас) София
Учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-XII клас) Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ДБТ - София - Изток ... Номер и дата на заявката 596 / ... идност ...
az.government.bg
Приложни специалисти във физическите и техническите науки София
Приложни специалисти във физическите и техническите науки Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ия - Възраждане ... Номер и дата на заявката 677 / ... идност на заявката ... ия, ...
az.government.bg
Държавен експерт в отдел "информационни системи и е-услуги", дирекция "информационни системи и оперативна съвместимост" София
ИЯ „ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ“О Б Я В Я В А конкурс за длъжност „държавен експерт“ в ... отдел „Информационни системи и е-услуги“ към дирекция „Информационни системи и оперативна съвместимост“Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на ... Степен ...
rabota.bg
Приложни специалисти във физическите и техническите науки София
Приложни специалисти във физическите и техническите науки Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... Номер и дата на заявката 71 / ... идност на заявката ... ия, ...
az.government.bg
Специалисти по естествени науки София
Специалисти по естествени науки Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ДБТ - София - Изток ... Номер и дата на заявката 567 / ... идност на заявката ... ия, ...
az.government.bg
Приложни специалисти във физическите и техническите науки София
Приложни специалисти във физическите и техническите науки Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ия - Сердика ... Номер и дата на заявката 144 / ... идност на заявката ... ия, ...
az.government.bg
Конкурс за заемане на длъжността „главен експерт” в отдел „държавна собственост”, дирекция „инвестиции и управление на собствеността” София
Изисквания за заемане на ... Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността: - степен на завършено образование ... исше;- образователна степен ... ионална област ... социални, стопански и правни науки;- минимален професионален опит ... 4 ...
rabota.bg