39 Обяви за Посредник, информиране и наемане на работа в Видин    Запази търсенето в нотификатор

Машинни оператори в производството на каучук, пластмаси и хартиени изделия Видин
Машинни оператори в производството на каучук, пластмаси и хартиени изделия Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... идин ... Номер и дата на заявката 599 / ... Срок на валидност ...
az.government.bg
Касиери, инкасатори и сродни на тях Видин
Касиери, инкасатори и сродни на тях Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... идин ... Номер и дата на заявката 691 / ... Срок на валидност на заявката ... Място на работата ...
az.government.bg
Работници по инсталиране и ремонт на електрически съоръжения Видин
Работници по инсталиране и ремонт на електрически съоръжения Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... идин ... Номер и дата на заявката 684 / ... Срок на валидност на заявката ... ...
az.government.bg
Приложни специалисти във физическите и техническите науки Видин
Приложни специалисти във физическите и техническите науки Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... идин ... Номер и дата на заявката 687 / ... Срок на валидност на заявката ... Място на ...
az.government.bg
Леяри, заварчици, тенекеджии, монтажници на метални конструкции и сродни на тях Видин
Леяри, заварчици, тенекеджии, монтажници на метални конструкции и сродни на тях Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... идин ... Номер и дата на заявката 712 / ... Срок на валидност ...
az.government.bg
Строители на сгради и сродни на тях Видин
Строители на сгради и сродни на тях Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... идин ... Номер и дата на заявката 715 / ... Срок на валидност на заявката ... Място на ...
az.government.bg
Общи административни служители Видин
и административни служители Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... идин ... Номер и дата на заявката 713 / ... Срок на валидност на заявката ... Място на работата Насeлено място към ...
az.government.bg
Строители на сгради и сродни на тях Видин
Строители на сгради и сродни на тях Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... идин ... Номер и дата на заявката 716 / ... Срок на валидност на заявката ... Място на ...
az.government.bg
Строители на сгради и сродни на тях Видин
Строители на сгради и сродни на тях Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... идин ... Номер и дата на заявката 717 / ... Срок на валидност на заявката ... Място на ...
az.government.bg
Работници в добивната промишленост и строителството Видин
Работници в добивната промишленост и строителството Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... идин ... Номер и дата на заявката 714 / ... Срок на валидност на заявката ... Място на ...
az.government.bg
123