37 Обяви за Посредник, информиране и наемане на работа в Свищов    Запази търсенето в нотификатор

Работници по производство на храни и сродни на тях Свищов
Работници по производство на храни и сродни на тях Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ищов ... Номер и дата на заявката 201 / ... Срок на валидност на заявката ... ...
az.government.bg
Продавачи в магазини Свищов
и в магазини Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ищов ... Номер и дата на заявката 205 / ... Срок на валидност на заявката ... Място на работата Насeлено място към ...
az.government.bg
Персонал, грижещ се за деца и помощници на учители Свищов
Персонал, грижещ се за деца и помощници на учители Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ищов ... Номер и дата на заявката 213 / ... Срок на валидност на ...
az.government.bg
Монтажници Свищов
ици Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ищов ... Номер и дата на заявката 195 / ... Срок на валидност на заявката ... Място на работата Насeлено място към ...
az.government.bg
Сервитьори и бармани Свищов
Сервитьори и бармани Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ищов ... Номер и дата на заявката 197 / ... Срок на валидност на заявката ... Място на работата Насeлено място към ...
az.government.bg
Посредници в търговията и продажбите Свищов
Посредници в търговията и продажбите Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ищов ... Номер и дата на заявката 206 / ... Срок на валидност на заявката ... Място на работата ...
az.government.bg
Помощници при приготвянето на храни Свищов
Помощници при приготвянето на храни Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ищов ... Номер и дата на заявката 211 / ... Срок на валидност на заявката ... Място на работата Насeлено ...
az.government.bg
Водачи на леки автомобили и мотоциклети Свищов
Водачи на леки автомобили и мотоциклети Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ищов ... Номер и дата на заявката 203 / ... Срок на валидност на заявката ... Място на ...
az.government.bg
Продавачи в магазини Свищов
и в магазини Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ищов ... Номер и дата на заявката 210 / ... Срок на валидност на заявката ... Място на работата Насeлено място към ...
az.government.bg
Чистачи и помощници в домакинства, хотели и учреждения Свищов
Чистачи и помощници в домакинства, хотели и учреждения Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ищов ... Номер и дата на заявката 208 / ... Срок на валидност на заявката ... ...
az.government.bg
123