35 Обяви за Посредник, информиране и наемане на работа в Свищов    Запази търсенето в нотификатор

Специалисти по технически науки (без инженери по електротехнологии) Свищов
Специалисти по технически науки (без инженери по електротехнологии) Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ищов ... Номер и дата на заявката 342 / ... Срок на валидност на заявката ... ...
az.government.bg
Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях Свищов
Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ищов ... Номер и дата на заявката 341 / ... Срок на валидност на заявката ... Място ...
az.government.bg
Специалисти по обществени науки и религиозни специалисти Свищов
Специалисти по обществени науки и религиозни специалисти Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ищов ... Номер и дата на заявката 361 / ... Срок на валидност на заявката ... Място ...
az.government.bg
Специалисти по обществени науки и религиозни специалисти Свищов
Специалисти по обществени науки и религиозни специалисти Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ищов ... Номер и дата на заявката 329 / ... Срок на валидност на заявката ... Място ...
az.government.bg
Персонал, грижещ се за деца и помощници на учители Свищов
Персонал, грижещ се за деца и помощници на учители Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ищов ... Номер и дата на заявката 387 / ... Срок на валидност на ...
az.government.bg
Работници по производство на храни и сродни на тях Свищов
Работници по производство на храни и сродни на тях Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ищов ... Номер и дата на заявката 383 / ... Срок на валидност на заявката ... ...
az.government.bg
Занаятчии Свищов
наятчии Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ищов ... Номер и дата на заявката 386 / ... Срок на валидност на заявката ... Място на работата Насeлено място към ...
az.government.bg
Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство Свищов
Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ищов ... Номер и дата на заявката 384 / ... Срок на валидност на заявката ... ...
az.government.bg
Учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-XII клас) Свищов
ители по общообразователна подготовка в средното образование (V-XII клас) Заявка спецификация за свободно работно място ... ирекция "Бюро по труда" ... ищов ... Номер и дата на заявката 380 / ... Срок на валидност на ...
az.government.bg
Занаятчии Свищов
наятчии Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ищов ... Номер и дата на заявката 385 / ... Срок на валидност на заявката ... Място на работата Насeлено място към ...
az.government.bg
123