75 Обяви за Работник в цех в Кюстендил    Запази търсенето в нотификатор

Общ работник Кюстендил
Работа в цех за преработка на керамични ... в ... в ... вате много добра заплата при добре положен труд + ...
Обяви - www.alo.bg
Други неквалифицирани работници Кюстендил
валифицирани работници Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... вката 432 / ... Срок на валидност на заявката ... Кюстендил Насочване за работа Насочването към работно място се извършва само от ...
az.government.bg
Други неквалифицирани работници Кюстендил
валифицирани работници Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... вката 445 / ... Срок на валидност на заявката ... Кюстендил Насочване за работа Насочването към работно място се извършва само от ...
az.government.bg
Други неквалифицирани работници Кюстендил
валифицирани работници Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... вката 479 / ... Срок на валидност на заявката ... Кюстендил Насочване за работа Насочването към работно място се извършва само от ...
az.government.bg
Работници в добивната промишленост и строителството Кюстендил
Работници в добивната промишленост и строителството Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... вката 438 / ... Срок на валидност на заявката ... Кюстендил Насочване за работа Насочването към работно място ...
az.government.bg
Работници по инсталиране и ремонт на електрически съоръжения Кюстендил
вка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... вката 449 / ... Срок на валидност на заявката ... Кюстендил Насочване за работа Насочването към работно място се извършва само от бюрото по ...
az.government.bg
Водачи на леки автомобили и мотоциклети Кюстендил
Водачи на леки автомобили и мотоциклети Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по ... вката 7 / ...
az.government.bg
Работници в добивната промишленост и строителството Кюстендил
Работници в добивната промишленост и строителството Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... вката 440 / ... Срок на валидност на заявката ... Кюстендил Насочване за работа Насочването към работно място ...
az.government.bg
Помощници при приготвянето на храни Кюстендил
вянето на храни Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... вката 470 / ... Срок на валидност на заявката ... Кюстендил Насочване за работа Насочването към работно място се извършва само ...
az.government.bg
Персонал, водещ стокови и транспортни документи Кюстендил
Персонал, водещ стокови и транспортни документи Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... вката 427 / ... Срок на валидност на заявката ... Кюстендил Насочване за работа Насочването към работно място ...
az.government.bg