87 Обяви за Работник в цех в Кюстендил    Запази търсенето в нотификатор

Строителен работник Кюстендил
в Дом 68" набира хора за извършване на ...
zaplata.bg
Общ работник Кюстендил
Работа в цех за преработка на керамични ... в ... в ...
Обяви - www.alo.bg
Други неквалифицирани работници Кюстендил
валифицирани работници Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... вката 530 / ... Срок на валидност на заявката ... Кюстендил Насочване за работа Насочването към работно място се извършва само от ...
az.government.bg
Помощници при приготвянето на храни Кюстендил
вянето на храни Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... вката 705 / ... Срок на валидност на заявката ... Кюстендил Насочване за работа Насочването към работно място се извършва само ...
az.government.bg
Водачи на леки автомобили и мотоциклети Кюстендил
Водачи на леки автомобили и мотоциклети Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по ... вката 749 / ... Срок на валидност на заявката ... Кюстендил Насочване за работа Насочването към работно място се извършва ...
az.government.bg
Работници в добивната промишленост и строителството Кюстендил
Работници в добивната промишленост и строителството Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... вката 675 / ... Срок на валидност на заявката ... Кюстендил Насочване за работа Насочването към работно място ...
az.government.bg
Работници в селското, горското и рибното стопанство Кюстендил
Работници в селското, горското и рибното стопанство Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... вката 732 / ... Срок на валидност на заявката ... Кюстендил Насочване за работа Насочването към работно ...
az.government.bg
Водачи на тежкотоварни автомобили и автобуси Кюстендил
Водачи на тежкотоварни автомобили и автобуси Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по ... вката 789 / ... Срок на валидност на заявката ... Кюстендил Насочване за работа Насочването към работно място се извършва ...
az.government.bg
Работници в преработващата промишленост Кюстендил
Работници в преработващата промишленост Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... вката 694 / ... Срок на валидност на заявката ... Кюстендил Насочване за работа Насочването към работно място се извършва ...
az.government.bg
Работници в преработващата промишленост Кюстендил
Работници в преработващата промишленост Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... вката 787 / ... Срок на валидност на заявката ... Кюстендил Насочване за работа Насочването към работно място се извършва ...
az.government.bg