8 Обяви за Работник в цех в Раднево    Запази търсенето в нотификатор

Чистачи и помощници в домакинства, хотели и учреждения Раднево
Чистачи и помощници в домакинства, хотели и учреждения Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... во ... вката 186 / ... Срок на валидност на заявката ... во, ...
az.government.bg
Чистачи и помощници в домакинства, хотели и учреждения Раднево
Чистачи и помощници в домакинства, хотели и учреждения Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... вката 982 / ... Срок на валидност на заявката ... во, ...
az.government.bg
Касиери и продавачи на билети Раднево
вачи на билети Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... во ... вката 190 / ... Срок на валидност на заявката ... во, ...
az.government.bg
Други неквалифицирани работници Раднево
валифицирани работници Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... во ... вката 191 / ... Срок на валидност на заявката ... во, ...
az.government.bg
Оператори на подвижни съоръжения Раднево
вано от ”Бюро по труда”: ... во, ...
Обяви - www.alo.bg
Други приложни специалисти в здравеопазването Раднево
Други приложни специалисти в здравеопазването Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... во ... вката 203 / ... Срок на валидност на заявката ... во, ...
az.government.bg