4 Обяви за Работник в цех в Раднево    Запази търсенето в нотификатор

Други неквалифицирани работници Раднево
валифицирани работници Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... вката 520 / ... Срок на валидност на заявката ... во, ...
az.government.bg
Готвачи Раднево
вачи Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ва Загора ... вката 94 / ... Срок на валидност на заявката ... во, ...
az.government.bg
Приложни специалисти по финанси и математика Раднево
вка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... во ... вката 79 / ... Срок на валидност на заявката ... во, ...
az.government.bg
Касиери и продавачи на билети Раднево
вачи на билети Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... во ... вката 108 / ... Срок на валидност на заявката ... во, ...
az.government.bg