10055 Обяви за Строителство и Архитектура    Запази търсенето в нотификатор

Работници по довършителни работи в строителството и сродни на тях Перник
Работници по довършителни работи в строителството и сродни на тях Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ик ... Номер и дата на заявката 462 / ... идност на заявката ... ик, ...
az.government.bg
Наземни Работници в Строителството Русе
Месторабота: Дестелберген, Белгия SILVERHAND е агенция за работа в международен мащаб и посредничи при подбора на квалифицирани служители и помощен персонал за страни като Германия, Австрия, Холандия, ... Исландия, Норвегия, Дания, Швеция ...
Jobs Agents
Технически ръководител, пътно строителство и пътни съоръжения София
и Пи Груп една от водещите строителни компании в България с обществено значими проекти в областта ... на инфраструктурното, жилищното и промишлено строителство ... връзка със стартиране на нови обекти в страната обявяваме ...
rabota.bg
Работници по довършителни работи в строителството и сродни на тях Шумен
Работници по довършителни работи в строителството и сродни на тях Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... Номер и дата на заявката 592 / ... идност на заявката ... Шумен Насочване ...
az.government.bg
Работници по довършителни работи в строителството и сродни на тях Видин
Работници по довършителни работи в строителството и сродни на тях Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... идин ... Номер и дата на заявката 558 / ... идност на заявката ... идин, ... ...
az.government.bg
Работници в добивната промишленост и строителството Други
Работници в добивната промишленост и строителството Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ДБТ - Исперих ... Номер и дата на заявката 164 / ... идност на заявката ... Насочване за работа ...
az.government.bg
Работници в добивната промишленост и строителството Неделино
Работници в добивната промишленост и строителството Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... Номер и дата на заявката 78 / ... идност на заявката ... ино, ... Смолян Насочване за ...
az.government.bg
Работници по довършителни работи в строителството и сродни на тях Враца
Работници по довършителни работи в строителството и сродни на тях Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... Номер и дата на заявката 589 / ... идност на заявката ... Враца Насочване ...
az.government.bg
Началник на отдел "инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството" Кюстендил
Извършва административно-технически услуги по одобряване на устройствени и архитектурни проекти, визи за проектиране, издаване на разрешения за строеж и актове за узаконяване, съгласно ... Упражнява контрол за спазване и прилагане на ...
rabota.bg