219 Обяви за Строителство и Архитектура в Добрич    Запази търсенето в нотификатор

Работници в добивната промишленост и строителството Добрич
Работници в добивната промишленост и строителството Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ич ... Номер и дата на заявката 501 / ... идност на заявката ... ич - град, ... Добрич Насочване ...
az.government.bg
Работници по довършителни работи в строителството и сродни на тях Добрич
Работници по довършителни работи в строителството и сродни на тях Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... и Чифлик ... Номер и дата на заявката 24 / ... идност на ...
az.government.bg
Работници в добивната промишленост и строителството Добрич
Работници в добивната промишленост и строителството Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ич ... Номер и дата на заявката 377 / ... идност на заявката ... ич - град, ... Добрич Насочване ...
az.government.bg
Приложни специалисти в областта на изкуствата, културата и кулинарството Добрич
Приложни специалисти в областта на изкуствата, културата и кулинарството Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ич ... Номер и дата на заявката 529 / ... идност на заявката ... ич - ...
az.government.bg
Персонал, информиращ клиенти Добрич
Персонал, информиращ клиенти Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ич ... Номер и дата на заявката 589 / ... идност на заявката ... ич - град, ... Добрич Насочване за работа Насочването към ...
az.government.bg
Домакини и икономи Добрич
Домакини и икономи Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ич ... Номер и дата на заявката 528 / ... идност на заявката ... ич - град, ... Добрич Насочване за работа Насочването към ...
az.government.bg
Работници по инсталиране и ремонт на електрически съоръжения Добрич
Работници по инсталиране и ремонт на електрически съоръжения Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ич ... Номер и дата на заявката 555 / ... идност на заявката ... ич - град, ... ...
az.government.bg
Домакини и икономи Добрич
Домакини и икономи Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ич ... Номер и дата на заявката 622 / ... идност на заявката ... ич - град, ... Добрич Насочване за работа Насочването към ...
az.government.bg
Персонал, информиращ клиенти Добрич
Персонал, информиращ клиенти Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ич ... Номер и дата на заявката 523 / ... идност на заявката ... ич - град, ... Добрич Насочване за работа Насочването към ...
az.government.bg
Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях Добрич
Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ич ... Номер и дата на заявката 559 / ... идност на заявката ... ич - град, ... Добрич ...
az.government.bg