133 Обяви за Строителство и Архитектура в Добрич    Запази търсенето в нотификатор

Приложни специалисти с контролни функции в добивната и преработващата промишленост и строителството Добрич
Приложни специалисти с контролни функции в добивната и преработващата промишленост и строителството Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ич ... Номер и дата на заявката 784 / ... идност на ...
az.government.bg
Приложни специалисти с контролни функции в добивната и преработващата промишленост и строителството Добрич
Приложни специалисти с контролни функции в добивната и преработващата промишленост и строителството Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ич ... Номер и дата на заявката 869 / ... идност на ...
az.government.bg
Работници по довършителни работи в строителството и сродни на тях Добрич
Работници по довършителни работи в строителството и сродни на тях Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ич ... Номер и дата на заявката 790 / ... идност на заявката ... ич - ...
az.government.bg
Работници в добивната промишленост и строителството Добрич
Работници в добивната промишленост и строителството Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... Номер и дата на заявката 175 / ... идност на заявката ... ич - град, ... Добрич Насочване ...
az.government.bg
Работници по довършителни работи в строителството и сродни на тях Добрич
Работници по довършителни работи в строителството и сродни на тях Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ич ... Номер и дата на заявката 814 / ... идност на заявката ... ич - ...
az.government.bg
Работници, извършващи услуги на улицата Добрич
Работници, извършващи услуги на улицата Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ич ... Номер и дата на заявката 825 / ... идност на заявката ... ич - град, ... Добрич Насочване за ...
az.government.bg
Домакини и икономи Добрич
Домакини и икономи Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ич ... Номер и дата на заявката 892 / ... идност на заявката ... ич - град, ... Добрич Насочване за работа Насочването към ...
az.government.bg
Главен инспектор Добрич
Минимални и специфични изисквания за длъжността, определени ...
zaplata.bg
Работници по инсталиране и ремонт на електрически съоръжения Добрич
Работници по инсталиране и ремонт на електрически съоръжения Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... Номер и дата на заявката 1407 / ... идност на заявката ... ич - ...
az.government.bg
Инженери по електротехнологии Добрич
Инженери по електротехнологии Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ич ... Номер и дата на заявката 867 / ... идност на заявката ... ич - град, ... Добрич Насочване за работа Насочването към ...
az.government.bg