4 Обяви за Технолог ХВП в Велико Търново    Запази търсенето в нотификатор

Началник производство- велико търново Велико Търново
производството на артикулите по асортимент, качество и опаковки;Осигурява нормална работа на поточните линии и правилния технологичен процес, като следи процесите и отстранява възникнали аварии; Анализира натоварването на производствените мощности; Подготвя ... ...
rabota.bg
Машинни оператори в дървообработващата и хартиената промишленост Велико Търново
на дървен материал Основни отговорности Обслужва и контролира машини от поточната линия, съобразно техническите и технологичните ...
az.government.bg
Приложни специалисти във физическите и техническите науки Велико Търново
Описание на работното място Наименование на длъжността 3119-3018 - Техник, технолог на захар и захарни изделия Основни отговорности Работа с ХАСЕП ...
az.government.bg
Приложни специалисти във физическите и техническите науки Велико Търново
функциониране и правилната експлоатация на съоръженията;Попълва необходимите справки, документи и записи, свързани с производствения и технологичен ...
az.government.bg