47 Обяви за Транспорт и Логистика в Сливен    Запази търсенето в нотификатор

Персонал, водещ стокови и транспортни документи Сливен
Персонал, водещ стокови и транспортни документи Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ивен ... Номер и дата на заявката 328 / ... идност на заявката ... ивен, ... Сливен Насочване за ...
az.government.bg
Техници в областта на информационните и комуникационни технологии и обслужване на потребители Сливен
Техници в областта на информационните и комуникационни технологии и обслужване на потребители Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ивен ... Номер и дата на заявката 276 / ... идност ...
az.government.bg
Оператори на подвижни съоръжения Сливен
и на подвижни съоръжения Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ивен ... Номер и дата на заявката 355 / ... идност на заявката ... ивен, ... Сливен Насочване за работа Насочването към ...
az.government.bg
Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях Сливен
Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ивен ... Номер и дата на заявката 393 / ... идност на заявката ... ивен, ... Сливен Насочване ...
az.government.bg
Техници в областта на информационните и комуникационни технологии и обслужване на потребители Сливен
Техници в областта на информационните и комуникационни технологии и обслужване на потребители Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ивен ... Номер и дата на заявката 281 / ... идност ...
az.government.bg
Специалисти по технически науки (без инженери по електротехнологии) Сливен
Специалисти по технически науки (без инженери по електротехнологии) Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ивен ... Номер и дата на заявката 397 / ... идност на заявката ... ивен, ... Сливен ...
az.government.bg
Специалисти по технически науки (без инженери по електротехнологии) Сливен
Специалисти по технически науки (без инженери по електротехнологии) Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ивен ... Номер и дата на заявката 282 / ... идност на заявката ... ивен, ... Сливен ...
az.government.bg
Шофьор Сливен
Международен транспорт по релации България-Чехия, Полша, И ...
zaplata.bg
Шофьор на тежкотоварен автомобил Сливен
mBLogistics е водеща в транспортта на стоки с брезентови ...
zaplata.bg
Учители в начален етап на основното образование (I-IV клас) и в предучилищно възпитание и подготовка Сливен
Учители в начален етап на основното образование (I-IV клас) и в предучилищно възпитание и подготовка Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ивен ... Номер и дата на заявката 415 / ... ...
az.government.bg
1234