93 Обяви за Шофьор в Добрич    Запази търсенето в нотификатор

Касиери, инкасатори и сродни на тях Добрич
Специалност Изискван към професията опит: Езикови умения Умения за работа с компютър Не са посочени Шофьорски умения Не са ...
az.government.bg
Друг обслужващ персонал Добрич
професията опит: До 1 година Езикови умения Умения за работа с компютър Не са посочени Шофьорски умения Не са ...
az.government.bg
Готвачи Добрич
професията опит: До 1 година Езикови умения Умения за работа с компютър Не са посочени Шофьорски умения Не са ...
az.government.bg
Готвачи Добрич
Специалност Изискван към професията опит: Езикови умения Умения за работа с компютър Не са посочени Шофьорски умения Не са ...
az.government.bg
Сервитьори и бармани Добрич
До 1 година Езикови умения Английски Английски Умения за работа с компютър Работа с компютър Шофьорски умения Не са ...
az.government.bg
Персонал, информиращ клиенти Добрич
опит: До 1 година Езикови умения Английски Умения за работа с компютър Работа с компютър Шофьорски умения Не са ...
az.government.bg
Сервитьори и бармани Добрич
Специалност Изискван към професията опит: Езикови умения Умения за работа с компютър Не са посочени Шофьорски умения Не са ...
az.government.bg
Сервитьори и бармани Добрич
До 1 година Езикови умения Английски Английски Умения за работа с компютър Работа с компютър Шофьорски умения Не са ...
az.government.bg
Продавачи в магазини Добрич
Специалност Изискван към професията опит: Езикови умения Умения за работа с компютър Не са посочени Шофьорски умения Не са ...
az.government.bg
Работници в селското, горското и рибното стопанство Добрич
професията опит: До 2 години Езикови умения Умения за работа с компютър Не са посочени Шофьорски умения Не са ...
az.government.bg