20 Обяви за Шофьор в Омуртаг    Запази търсенето в нотификатор

Персонал, водещ стокови и транспортни документи Омуртаг
Специалност Изискван към професията опит: Езикови умения Умения за работа с компютър Не са посочени Шофьорски умения Не са ...
az.government.bg
Ръководители в преработващата и добивната промишленост, строителството и дистрибуцията Омуртаг
професията опит: Друго Езикови умения Английски Руски Умения за работа с компютър Не са посочени Шофьорски умения Не са ...
az.government.bg
Други неквалифицирани работници Омуртаг
Специалност Изискван към професията опит: Езикови умения Умения за работа с компютър Не са посочени Шофьорски умения Не са ...
az.government.bg
Работници по производство на храни и сродни на тях Омуртаг
Специалност Изискван към професията опит: Езикови умения Умения за работа с компютър Не са посочени Шофьорски умения Не са ...
az.government.bg
Работници в преработващата промишленост Омуртаг
Специалност Изискван към професията опит: Езикови умения Умения за работа с компютър Не са посочени Шофьорски умения Не са ...
az.government.bg
Работници в транспорта и складирането Омуртаг
Специалност Изискван към професията опит: Езикови умения Умения за работа с компютър Не са посочени Шофьорски умения Не са ...
az.government.bg
Машинни механици и монтьори Омуртаг
професията опит: До 1 година Езикови умения Умения за работа с компютър Не са посочени Шофьорски умения ...
az.government.bg
Помощници при приготвянето на храни Омуртаг
Специалност Изискван към професията опит: Езикови умения Умения за работа с компютър Не са посочени Шофьорски умения Не са ...
az.government.bg
Работници в преработващата промишленост Омуртаг
Специалност Изискван към професията опит: Езикови умения Умения за работа с компютър Не са посочени Шофьорски умения Не са ...
az.government.bg
Чистачи и помощници в домакинства, хотели и учреждения Омуртаг
Специалност Изискван към професията опит: Езикови умения Умения за работа с компютър Не са посочени Шофьорски умения Не са ...
az.government.bg
12