8 Обяви за Шофьор в Омуртаг    Запази търсенето в нотификатор

Приложни специалисти по финанси и математика Омуртаг
Специалност Изискван към професията опит: Езикови умения Умения за работа с компютър Работа с компютър Шофьорски умения Не са ...
az.government.bg
Работници в преработващата промишленост Омуртаг
Специалност Изискван към професията опит: Езикови умения Умения за работа с компютър Не са посочени Шофьорски умения Не са ...
az.government.bg
Приложни специалисти с контролни функции в добивната и преработващата промишленост и строителството Омуртаг
Специалност Изискван към професията опит: Езикови умения Умения за работа с компютър Работа с компютър Шофьорски умения ...
az.government.bg
Други неквалифицирани работници Омуртаг
Специалност Изискван към професията опит: Езикови умения Умения за работа с компютър Не са посочени Шофьорски умения Не са ...
az.government.bg
Машинни механици и монтьори Омуртаг
Специалност Изискван към професията опит: Езикови умения Умения за работа с компютър Не са посочени Шофьорски умения Не са ...
az.government.bg
Други неквалифицирани работници Омуртаг
Специалност Изискван към професията опит: Езикови умения Умения за работа с компютър Не са посочени Шофьорски умения Не са ...
az.government.bg
Оператори на подвижни съоръжения Омуртаг
Специалност Изискван към професията опит: Езикови умения Умения за работа с компютър Не са посочени Шофьорски умения ...
az.government.bg
Работници в преработващата промишленост Омуртаг
Специалност Изискван към професията опит: Езикови умения Умения за работа с компютър Не са посочени Шофьорски умения Не са ...
az.government.bg