Други квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии Русе
Описание на работното място Наименование на длъжността 7549-2005 - Лаборант Основни отговорности лаборант - химик - извършва лабораторен контрол на суровините; анализира и заделя контролни проби и мостри Вид трудов ... ...
az.government.bg
Приложни специалисти във физическите и техническите науки Перник
Описание на работното място Наименование на длъжността 3116-3022 - Технолог, химик Основни отговорности отговаря за обезпечаване дейността на звеното за пакетиране на специални храни- разглеждане на ...
az.government.bg
Специалисти по физически и химически науки и науки за земята Дупница
Описание на работното място Наименование на длъжността 2113-6011 - Химик, органична химия Основни отговорности -- Вид трудов договор Срочен Работно време (начин на работа) ...
az.government.bg
Приложни специалисти във физическите и техническите науки Ябланица
Описание на работното място Наименование на длъжността 3116-3022 - Технолог, химик Основни отговорности Осигуряване цялостния производствен процес в участък "Полиуретан", относно технология на работа на ...
az.government.bg
Строители на сгради и сродни на тях София
Работи с различни строителни материали, разтвори и химик ...
az.government.bg
Работници в селското, горското и рибното стопанство Съединение
Извършва таворо - разтоварни и преносими работи , използва препарати торове , химикали в работния ...
az.government.bg