78 Обяви за shofior в Плевен    Запази търсенето в нотификатор

Международен шофьор Плевен
МЕЖДУНАРОДЕН ШОФЬОР НА ТИР Описание и изисквания:  ...
zaplata.bg
Шофьор тежкотоварен автомобил Плевен
Търсим шофьор за товарни превози в България, на когото да ...
zaplata.bg
Учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-XII клас) Плевен
Специалност Изискван към професията опит: Езикови умения Умения за работа с компютър Не са посочени Шофьорски умения Не са ...
az.government.bg
Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство Плевен
Специалност Изискван към професията опит: Езикови умения Умения за работа с компютър Не са посочени Шофьорски умения Не са ...
az.government.bg
Други преподаватели Плевен
Специалност Изискван към професията опит: Езикови умения Умения за работа с компютър Не са посочени Шофьорски умения Не са ...
az.government.bg
Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство Плевен
Специалност Изискван към професията опит: Езикови умения Умения за работа с компютър Не са посочени Шофьорски умения Не са ...
az.government.bg
Работници в добивната промишленост и строителството Плевен
Специалност Изискван към професията опит: Езикови умения Умения за работа с компютър Не са посочени Шофьорски умения Не са ...
az.government.bg
Персонал, грижещ се за деца и помощници на учители Плевен
Специалност Изискван към професията опит: Езикови умения Умения за работа с компютър Не са посочени Шофьорски умения Не са ...
az.government.bg
Специалисти по обществени науки и религиозни специалисти Плевен
Специалност Изискван към професията опит: Езикови умения Умения за работа с компютър Не са посочени Шофьорски умения Не са ...
az.government.bg
Учители в начален етап на основното образование (I-IV клас) и в предучилищно възпитание и подготовка Плевен
Изискван към професията опит: Езикови умения Умения за работа с компютър INTERNET и електронна поща Шофьорски умения Не са ...
az.government.bg