10 Обяви за Работник в Благоевград    Запази търсенето в нотификатор

Работници в добивната промишленост и строителството Благоевград
Описание на работното място Наименование на длъжността 9312-0003 - Работник, строителството Основни отговорности изкопни и насипни работи, работа със строителни машини Вид трудов договор ...
az.government.bg
Работници по производство на облекло и сродни на тях Благоевград
Описание на работното място Наименование на длъжността 7531-1012 - Работник, спомагателни шивашки дейност Основни отговорности -- Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на ...
az.government.bg
Работници в добивната промишленост и строителството Благоевград
Описание на работното място Наименование на длъжността 9312-0003 - Работник, строителството Основни отговорности съгласно длъжностна характеристика Вид трудов договор Безсрочен Работно време (начин на ...
az.government.bg
Работници по производство на храни и сродни на тях Благоевград
Работници по производство на храни и сродни на тях Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ...
az.government.bg
Работници по производство на облекло и сродни на тях Благоевград
Работници по производство на облекло и сродни на тях Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ...
az.government.bg
Работници по производство на облекло и сродни на тях Благоевград
Работници по производство на облекло и сродни на тях Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ...
az.government.bg
Работници в преработващата промишленост Благоевград
Работници в преработващата промишленост Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ...
az.government.bg
Работници по обработка на дърво, мебелисти и сродни на тях Благоевград
Работници по обработка на дърво, мебелисти и сродни на тях Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ...
az.government.bg
Други квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии Благоевград
Други квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ...
az.government.bg
Работници в преработващата промишленост Благоевград
Работници в преработващата промишленост Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ...
az.government.bg