Административни специалисти Бургас
Административни специалисти Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ...
az.government.bg
Solidworks специалист Бургас
Фирмата предлага ... ...
rabota.bg
Чистачи и помощници в домакинства, хотели и учреждения Бургас
Чистачи и помощници в домакинства, хотели и учреждения Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ...
az.government.bg
Учители по професионална подготовка в професионалното образование и обучение и преподаватели в ЦПО Бургас
Учители по професионална подготовка в професионалното образование и обучение и преподаватели в ЦПО Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ...
az.government.bg
Учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-XII клас) Бургас
Учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-XII клас) Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ...
az.government.bg
Работници по инсталиране и ремонт на електрически съоръжения Бургас
Работници по инсталиране и ремонт на електрически съоръжения Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ...
az.government.bg
Административни специалисти Бургас
Административни специалисти Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ...
az.government.bg
Глaвен експерт в дирекция „дистанционно обслужване на вътрешните потребители (help desk)“ Бургас
General duties:Администриране на процеси в ITSM системата на Банка ДСК;Създаване, промяна и поддържане на заявки, работни задачи, свързани с услугите предлагане през ITSM ... ...
rabota.bg
Друг помощен административен персонал Бургас
Друг помощен административен персонал Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ...
az.government.bg