170 Обяви в Велико Търново    Запази търсенето в нотификатор

Сервитьори и бармани Велико Търново
Сервитьори и бармани Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ...
az.government.bg
Работници в транспорта и складирането Велико Търново
Работници в транспорта и складирането Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ...
az.government.bg
Тракторист Велико Търново
ОСНОВНИИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
zaplata.bg
Друг помощен административен персонал Велико Търново
Друг помощен административен персонал Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ...
az.government.bg
Домакини и икономи Велико Търново
Домакини и икономи Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ...
az.government.bg
Работници в транспорта и складирането Велико Търново
Работници в транспорта и складирането Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ...
az.government.bg
Сервитьори/ки/ и бармани/ки/ Велико Търново
Бармани и сервитьори в заведение за ... ...
Обяви - www.alo.bg
Миячи на превозни средства, прозорци, перачи и сродни на тях Велико Търново
Миячи на превозни средства, прозорци, перачи и сродни на тях Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ...
az.government.bg
Учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-XII клас) Велико Търново
Учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-XII клас) Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ...
az.government.bg
Експедитор стоки и товари Велико Търново
Фирма Галди Даком ООД търси да назначи експедитор стоки и ... ... ... ... ... ... ...
zaplata.bg