Сервизен инженер за ремонт на селскостопанска техника и прикачен инвентар Враца
Нашият клиент е водеща фирма за внос, продажба и сервиз на ... ... ... ... ... ...
zaplata.bg
Сервизен инженер за ремонт на селскостопанска техника и прикачен инвентар Враца
Нашият клиент е водеща фирма за внос, продажба и сервиз на ... ... ... ... ... ...
zaplata.bg
Сервитьори и бармани Враца
Сервитьори и бармани Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ...
az.government.bg
Административни специалисти Враца
Административни специалисти Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ...
az.government.bg
Касиери и продавачи на билети Враца
Касиери и продавачи на билети Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ...
az.government.bg
ДИРЕКТОР ПРОИЗВОДСТВО Враца
 Фирма ... ... ... ... ... ... ... ЕООД ... ... ... ... Враца търси да назначи " ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
zaplata.bg
Младши експерт в отдел „Разрешителни ”, дирекция “Планове и разрешителни” Враца
ОБЯВЛЕНИЕ За провеждане на конкурс за назначаване на ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
zaplata.bg
Разпространители на рекламни материали Враца
Разпространители на рекламни ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
zaplata.bg
Приложни специалисти по финанси и математика Враца
Приложни специалисти по финанси и математика Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ...
az.government.bg
Счетоводител Враца
Конкурс за 1 (една)вакантна длъжностСЧЕТОВОДИТЕЛв ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
zaplata.bg
1234