Машинни оператори в миннодобива и добива на минерали Враца
Машинни оператори в миннодобива и добива на минерали Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ...
az.government.bg
Продавач-консултант Враца
Магазин търси да назначи ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
zaplata.bg
Mонтажник Враца
Дейността на фирмата се състои в изработка и монтаж на ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
zaplata.bg
Оператори на подвижни съоръжения Враца
Оператори на подвижни съоръжения Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ...
az.government.bg
Оператори на подвижни съоръжения Враца
Оператори на подвижни съоръжения Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ...
az.government.bg
Учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-XII клас) Враца
Учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-XII клас) Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ...
az.government.bg
Продавачи в магазини Враца
Продавачи в магазини Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ...
az.government.bg
Работници по производство на храни и сродни на тях Враца
Работници по производство на храни и сродни на тях Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ...
az.government.bg
Продавачи на пазари и амбулантни търговци Враца
Продавачи на пазари и амбулантни търговци Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ...
az.government.bg
Оператор към Дирекция Контактен център за гр. Враца Враца
  Ние сме БанкаДСК и Експресбанк, горди членове наOTP ... ... ... ... ...
zaplata.bg