Общ Работник /Склад/ Перник
Изисквания към кандидатите:- Минимум основно образование- Желание и мотивация за работа- Отговорност и коректност- Предходен опит на сходна позиция ще се счита за предимствоЗадължения:- Участие в товаро-разтоварните дейности- Подреждане и ... поддържане ...
Jobs Agents
Конкурс за длъжността “инспектор” в дирекция “инспекция по труда” със седалище перник към главна дирекция „инспектиране на труда” в иа гит Перник
Кратко описание на длъжността:Осъществяване на ефективен и ефикасен контрол по спазване изискванията на законодателството в областта на трудовите отношения, здравословните и безопасните условия на труд и насърчаване на заетостта във ...
rabota.bg
Производствени инженери (с и без опит)- перник Перник
Изи Консулт е една от най-големите български компании, специализирана в управлението на човешки ресурси и подбора на ... ...
rabota.bg
Помощник Производствен Директор Перник
Следи заявките за производството, участва в изготвянето на производствена програма и следи за изпълнението ... ...
Jobs Agents
Техник /Механик/ Перник
Изисквания към кандидатите:- Техническо образование (средно специално или висше)- Предходен опит на сходна позиция- Компютърна грамотност- Умения за работа самостоятелно и в екип- Желание за учене и усъвършенстване- Мотивация за ... работа- Kоректност и отговорност- Владеенето ...
Jobs Agents
Монтажници Перник
Монтажници Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ...
az.government.bg
Работници/Чки за Производство на Шоколадови Изделия Перник
Изисквания към кандидатите:- Минимум средно образование- Възможност за работа втора и трета смяна ,включително събота или неделя- Бързина и сръчност- Желание и мотивация за работа- Предходен опит в производствено предприятие ... или на поточна ...
Jobs Agents
Лаборант Перник
Осъществява входящ и изходящ контрол на суровините и следи за влагането им в производство чрез ... автоматизирана система за ... ...
Jobs Agents
Машинен оператор в производство- перник Перник
Менпауър България е световен лидер в професионалните решения по подбор на персонал и управление на човешките ... ...
rabota.bg
Работници/Чки за Производство на Шоколадови Изделия - Обща Смяна Перник
Изисквания към кандидатите:- Минимум средно образование- Бързина и сръчност- Желание и мотивация за работа- Предходен опит в производствено предприятие или на поточна линия ще се счита за предимствоЗадължения:- Извършване на ... определени операции, част ...
Jobs Agents
123