203 Обяви за Чистач в хотел в Пловдив    Запази търсенето в нотификатор

Чистачи и помощници в домакинства, хотели и учреждения Пловдив
Чистачи и помощници в домакинства, хотели и учреждения Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... вдив ... вката 457 / ... Срок на валидност на заявката ... вдив, ... Пловдив Насочване за ...
az.government.bg
Чистачи и помощници в домакинства, хотели и учреждения Пловдив
Чистачи и помощници в домакинства, хотели и учреждения Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... вдив ... вката 577 / ... Срок на валидност на заявката ... вдив, ... Пловдив Насочване за ...
az.government.bg
Чистачи и помощници в домакинства, хотели и учреждения Пловдив
Чистачи и помощници в домакинства, хотели и учреждения Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... вдив ... вката 444 / ... Срок на валидност на заявката ... вдив, ... Пловдив Насочване за ...
az.government.bg
Чистачи и помощници в домакинства, хотели и учреждения Пловдив
Чистачи и помощници в домакинства, хотели и учреждения Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... вдив ... вката 585 / ... Срок на валидност на заявката ... вдив, ... Пловдив Насочване за ...
az.government.bg
Бояджии, чистачи на фасади и сродни на тях Пловдив
Бояджии, чистачи на фасади и сродни на тях Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро ... вдив - Марица ... вката 140 / ... Срок на валидност на заявката ... вдив, ... Пловдив Насочване за работа ...
az.government.bg
Монтажници на климатични и вентилационни инсталации Пловдив
Работа в динамична среда с възможност за професионално ... в ...
zaplata.bg
Водачи на тежкотоварни автомобили и автобуси Пловдив
Водачи на тежкотоварни автомобили и автобуси Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по ... во ... вката 267 / ... Срок на валидност на заявката ... вдив, ... Пловдив Насочване за работа Насочването към работно място се ...
az.government.bg
Учители в начален етап на основното образование (I-IV клас) и в предучилищно възпитание и подготовка Пловдив
Учители в начален етап на основното образование (I-IV клас) и в предучилищно възпитание и подготовка Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... вдив ... вката 596 / ... Срок на валидност на ...
az.government.bg
Персонал, водещ стокови и транспортни документи Пловдив
Персонал, водещ стокови и транспортни документи Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... вдив ... вката 568 / ... Срок на валидност на заявката ... вдив, ... Пловдив Насочване за работа Насочването към ...
az.government.bg
Електроинсталатор- варна Пловдив
Във връзка с разширяване на дейността на наш клиент, дружество специализирано в слаботокови и електрически сградни инсталации, търсим да назначим ... Основната дейност на компанията е изграждане и поддържане на електрически инсталации ...
rabota.bg