62 Обяви в Разград    Запази търсенето в нотификатор

“старши инспектор” в дирекция “инспекция по труда” със седалище разград към главна дирекция „инспектиране на труда” в иа гит Разград
Осъществяване на ефективен и ефикасен контрол по спазване на изискванията на законодателството в областта на трудовото законодателство, специализиран контрол по Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Закона за ... насърчаване ...
rabota.bg
Монтажник на ОВК и ВиК инсталации Разград
"ЕКОтерм 20" ООД търси да назначи ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
zaplata.bg
Други неквалифицирани работници Разград
Други неквалифицирани работници Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ...
az.government.bg
Технически ръководител Разград
"Монтажстрой 91" ЕООД ... ... ... ... Разград - търсим да ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
zaplata.bg
Други неквалифицирани работници Разград
Други неквалифицирани работници Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ...
az.government.bg
Продавач - консултант Разград
Продавач консултант в магазин за хранителни стокиМагазин за ... ... ... ... ...
zaplata.bg
Работници по производство на храни и сродни на тях Разград
Работници по производство на храни и сродни на тях Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ...
az.government.bg
Машинни оператори в производството на каучук, пластмаси и хартиени изделия Разград
Машинни оператори в производството на каучук, пластмаси и хартиени изделия Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ...
az.government.bg
Работници по производство на храни и сродни на тях Разград
Работници по производство на храни и сродни на тях Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ...
az.government.bg
Ръководител на звено за вътрешен одит в Община Разград Разград
   ... ... ... Конкурсът се обявява задлъжността     Ръководител ... ... ... ... ... ...
zaplata.bg