Продавач Консултант в Магазин за ВИК и Строителни Материали Русе
Ние сме лицензирана трудова борса Корект 2011-Русе ЕООД със седалище ... ...
Jobs Agents
Шофьор-Снабдител Русе
Ние сме лицензирана трудова борса Корект 2011-Русе ЕООД със седалище ... ...
Jobs Agents
Младши експерт Административни документи Русе
задължения: - Поддържа винаги актуални стандарти, като: създава организация, при която поддържа процес на постоянна актуализация ; текстовете в стандартите отговарят на заложената от Еконт визия и стил на изказ; ... стандартите ...
Econt Website
Работници Мебелно Производство Русе
Ние сме лицензирана трудова борса Корект 2011-Русе ЕООД със седалище ... ...
Jobs Agents
Работници Производство Русе
Ние сме лицензирана трудова борса Корект 2011-Русе ЕООД със седалище ... ...
Jobs Agents
Продавач/ка в Хранителен Магазин Русе
Ние сме лицензирана трудова борса Корект 2011-Русе ЕООД със седалище ... ...
Jobs Agents
Бизнес анализатор Русе
задължения: - изследва и анализира текущите процеси в някое от основните направления; - разработва модел на текущите процеси (процес AS IS) и анализира и представя възможностите за тяхната оптимизация (процес ... TO BE) ...
Econt Website
Инженер Качество Отк Русе
ИНЖЕНЕР КАЧЕСТВО ОТКНие сме лицензирана трудова борса Корект 2011-Русе ЕООД със седалище ... ...
Jobs Agents
Оператор Плетачна Машина Русе
Ние сме лицензирана трудова борса КОРЕКТ 2011 РУСЕ ЕООД със седалище ... ...
Jobs Agents
Строителни Работници - Теракот и Фаянс Русе
Ние сме лицензирана трудова борса Корект 2011-Русе ЕООД със седалище ... ...
Jobs Agents
12345