Комисионер в заложна къща Шумен
Комисионер в заложна къща„Заложна къща КЕШ” е финансово ... ... ... ... ... ... ... ... ...
zaplata.bg
Финансов контрольор Шумен
ОБЯВЛЕНИЕ На основание ... ... ... ... 10а, ... ... ... ... 2 от Закона за ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
zaplata.bg
Машинни оператори в дървообработващата и хартиената промишленост Шумен
Машинни оператори в дървообработващата и хартиената промишленост Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ...
az.government.bg
Главен инсепктор в дирекция Медицински дейности Шумен
Главният инспектор в дирекция „МД” събира, проверява и ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
zaplata.bg
Общи административни служители Шумен
Общи административни служители Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ...
az.government.bg
Други преподаватели Шумен
Други преподаватели Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ...
az.government.bg
Други оператори на стационарни машини и съоръжения Шумен
Други оператори на стационарни машини и съоръжения Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ...
az.government.bg
Работници в преработващата промишленост Шумен
Работници в преработващата промишленост Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ...
az.government.bg
Машинни механици и монтьори Шумен
Машинни механици и монтьори Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ...
az.government.bg
Специалисти по физически и химически науки и науки за земята Шумен
Специалисти по физически и химически науки и науки за земята Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ...
az.government.bg