Машинни оператори (може и без опит)- шумен Шумен
Изи Консулт е най-голямата българска консултантска компания, специализираща в управлението и развитието на човешки ресурси и подбора на ... ...
rabota.bg
Чистачи и помощници в домакинства, хотели и учреждения Шумен
Чистачи и помощници в домакинства, хотели и учреждения Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ...
az.government.bg
Приложни специалисти по финанси и математика Шумен
Приложни специалисти по финанси и математика Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ...
az.government.bg
Експерт стандарти по качество- шумен Шумен
Gi Group e водеща международна компания, предлагаща решения за развитие на пазара на ... ...
rabota.bg
Техник-монтьор, производство (може и без опит)- шумен Шумен
Изи Консулт е българска консултантска компания, която е специализирана в набирането и подбора на ... ...
rabota.bg
Посредници в бизнес услугите Шумен
Посредници в бизнес услугите Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ...
az.government.bg
Административни специалисти Шумен
Административни специалисти Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ...
az.government.bg
Машинни механици и монтьори Шумен
Машинни механици и монтьори Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ...
az.government.bg
Водачи на тежкотоварни автомобили и автобуси Шумен
Водачи на тежкотоварни автомобили и автобуси Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ...
az.government.bg
Писатели, журналисти и езиковеди Шумен
Писатели, журналисти и езиковеди Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ...
az.government.bg
12