Асистент по Компютърни технологии и програмиране Ямбол
Факултет „Техника и технологии“ ... ... Ямбол, ТРАКИЙСКИ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
zaplata.bg
Продавачи в магазини Ямбол
Продавачи в магазини Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ...
az.government.bg
Готвачи Ямбол
Готвачи Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ...
az.government.bg
Монтажник Ямбол
CTeam е компания за подбор на персонал, част от група ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
zaplata.bg
Работници в селското, горското и рибното стопанство Ямбол
Работници в селското, горското и рибното стопанство Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ...
az.government.bg
Медицински сестри и акушерки Ямбол
Медицински сестри и акушерки Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ...
az.government.bg
Асистент по Автоматика и компютърни системи Ямбол
Факултет „Техника и технологии“ ... ... Ямбол, ТРАКИЙСКИ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
zaplata.bg
Търговски консултант в А1 магазин - град Ямбол Ямбол
Търсим човек, който иска да се докосне до най-новото в ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
zaplata.bg
Други оператори на стационарни машини и съоръжения Ямбол
Други оператори на стационарни машини и съоръжения Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ...
az.government.bg
Миячи на превозни средства, прозорци, перачи и сродни на тях Ямбол
Миячи на превозни средства, прозорци, перачи и сродни на тях Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ... ...
az.government.bg