Условия за ползване на MyCV.bg

 1. Описание на Услугата MyCV.bg

  MyCV.bg е услуга, позволяваща на потребителите да търсят оферти за работа и да получават по имейл известия за работа, отговарящи на техните персонализирани критериите за търсене на работа. Услугата MyCV.bg е достъпна чрез уеб страницата на адрес www.mycv.bg.

  Достъпът или използването на съдържанието на сайта www.mycv.bg, преди или след регистрация за услугата, се считат за израз на съгласие с настоящите условията за ползване. Ако не приемате условията, посочени в настоящия документ, моля не използвайте сайта!

  При регистрация MyCV.bg изисква информация, като име, имейл и др. Тези данни се съхраняват в базата данни на MyCV.bg без да се разкриват по никакъв начин на трети лица като се използват само за целите на услугата или при предоставяне на информация за нови предложения за работа, нови функционалности, информация и обновено съдържание в сайта или партньорската мрежа.

 2. Съдържание и Наличност

  MyCV.bg актуализира съдържанието си ежедневно и непрекъснато се проверява дали свободните работни места, които се предлагат, са все още валидни. Въпреки това, MyCV.bg не гарантира, че цялата информация, предложена в уеб сайта, включително свободните работни места, е точна, пълна и вярна.

  MyCV.bg не гарантира за коректността, актуалността и сигурността на информацията и съдържанието на хипервръзки към други сайтове в Интернет и не носи отговорност за достъпа до тези сайтове и съдържанието им. MyCV.bg не носи отговорност за преки или непреки загуби, вреди или пропуснати ползи настъпили в резултат от ползването на сайта и поместената в него информация или от нейното неправилно тълкуване.

  В случай че услугата MyCV.bg е недостъпна, не може да гарантира възстановяване по всяко време и не поема отговорност за загуби или щети, причинени от прекъсване на услугaта. Ние се стремим да направим този сайт максимално полезен и лесен за работа, но не гарантираме и не носим отговорност за неговата непрекъсната работа; за несъвместимост с определени компютърни програми; за технически грешки; за невъзможност за достъп до сайта поради причини извън нашата компетенция; за пропуснати ползи или нанесени вреди в следствие употребата на сайта и други.

 3. Ограничения на достъпа

  Сайтът mycv.bg е предназначен за ползване от физически лица търсещи работа, с цел търсене на работа.

  Забраняват се всякакви опити за преправяне, редактиране, публикуване и разпространяване на информация и материали от сайта. Забранява се изменение, адаптиране или препрограмиране на която и да било част от сайта както и използване на софтуерни приложения за автоматизирано извличане на информация или функционалност от сайта и включването им във външен софтуер.

  В случай на установени опити за непозволено извличане на информация, атаки към сайта и други непозволени действия, MyCV.bg може да забрани достъпа до сайта временно или за постоянно и ще бъдат уведомени съответните компетентни органи.

 4. Нотификатор за работа

  "Нотификатор за работа" е услуга, която предоставя възможност на потребителите да получават по електронна поща известия за работа, отговаряща на техните критериите за търсене. Всички условия, валидни за MyCV.bg са валидни и за услугата "Нотификатор за работа".

  За да се абонирате за "Нотификатор за работа", вие предоставяте свoите критерии за търсене на работа. Тези данни се съхраняват в базата данни на MyCV.bgи се използват само за целите на услугата "Нотификатор за работа". Тези данни не се разкриват по никакъв начин на трети лица.

  Можете да се отпишете до "Нотификатор за работа" по всяко време, като следвате инструкциите, съдържащи се в края на всяко получено съобщение. Когато се отпишете от "Нотификатор за работа", MyCV.bg премахва вашите критерии за търсене на работа от базата данни на сайта.

 5. Интелектуална собственост на трети страни

  Използвания в този сайт софтуер е предмет на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права. Всички елементи на съдържанието, функционалностите и дизайна на услугата mycv.bg не могат да се възпроизвеждат под каквато и да е форма, да се използват или адаптират по някакъв начин.

  Всички търговски марки, марки, домейн имена, имена на компании и фирмени лога на трети страни, използвани в рамките на този сайт са собственост на съответните им притежатели.

  Mycv.bg действа като посредник, който свързва потребителите със сайтовете, съдържащи обяви за работа. Mycv.bg не носи отговорност за автоматичното, междинно и временно съхраняване на информация, или публикуване откъсите от информация, извършвано с единствената цел да се подобри ефективността на услугата и по нататъшното предаване към други получатели на информацията.

  Mycv.bg не носи отговорност за авторските права върху текста и графичните елементи на трети страни, публикувани в сайта, и ще ги премахне от сайта, ако бъде уведомен за повдигнат легитимен авторски иск.

 6. Cookies и log файлове

  MyCV.bg използва cookies и log файлове с цел персонализиране и подобряване на услугата.

  Mycv.bg запазва правото да прави промени в сайта и предоставяната информация и условията им за ползване по всяко време и без предварително предизвестие. Ако имате някакви въпроси относно използването на сайта, или на описаните по-горе условия, моля да ни пишете на адрес: