Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях Враца
Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ...
az.government.bg
Сервитьори и бармани Враца
Сервитьори и бармани Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ...
az.government.bg
РЕГИОНАЛЕН МЕНИДЖЪР Враца
Създадена през 2005 ...
zaplata.bg
Сервитьори и бармани Враца
Сервитьори и бармани Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ...
az.government.bg
Крупие Враца
Да не са хазартни ...
Jobs Agents
КАСИЕР Враца
ъздадена през 2005 ...
zaplata.bg
Чистачи и помощници в домакинства, хотели и учреждения Враца
Чистачи и помощници в домакинства, хотели и учреждения Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ...
az.government.bg
Помощник на монтажник на метални конструкции Враца
Нашият клиент е италианска фирма, която от дълги години ...
zaplata.bg
Монтажник на метални конструкции Враца
Нашият клиент е италианска фирма, която от дълги години ...
zaplata.bg
Готвачи Враца
Готвачи Заявка спецификация за свободно работно място Дирекция "Бюро по труда" ...
az.government.bg